Turnaround

Een positieve cashflow is de levensader van iedere gezonde commerciële onderneming. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de cashflow minder wordt of de uitgaven zelfs de inkomsten overstijgen. Als dat structureel dreigt te worden ontstaat er een acuut probleem. Marktomstandigheden, het opdrogen van de orderportefeuille, tegenvallende resultaten bij nieuwe activiteiten, de aanleiding voor druk op de cashflow kan divers zijn. Voor de continuïteit van de onderneming is het van groot belang dat er tijdig wordt gehandeld.

shutterstock_755791894

Kasstromen

OrangeVision start met een scherpe analyse en prognose van de financiële-, markt- en organisatorische situatie. Het resultaat is een praktisch plan van aanpak om de situatie van verval op korte termijn te stoppen. Geldtekort en financiering zijn meestal de eerste aandachtspunten. Er wordt gestuurd op het behalen van quick wins, zoals het snel verbeteren van de kasstroom en daarmee de liquiditeit van uw onderneming. Dat motiveert enorm!

Herstelplan

Zodra de kasstroom op orde is, kijken we naar de toekomst. Het versterken van de strategische positie, herstel van de winstgevendheid en het optimaliseren van de interne organisatie vraagt om krachtig ingrijpen. Met uw managementteam of stuurgroep bereiden we dit grondig voor en leggen dit vast in een strategisch herstelplan. Dit plan is hands-on en proactief. We onderhouden in alle fases nauw contact met uw financiers. Samenwerking en delen van informatie met alle belanghebbenden is de enige manier waarop vertrouwen ontstaat of wordt hersteld.

 

Interim management turnarounds

Vaak zal onze rol bij herstructurering en herstel van de onderneming die zijn van hands on bedrijfsadviseur. Wanneer er onvoldoende (daadkrachtig) management aanwezig is kunnen wij als interim manager in de rol van CFO of CEO de leiding nemen. Wij zijn dan voor langere tijd aan uw onderneming verbonden en helpen vaart te maken met het uitvoeren van het veranderingsproces. Concreet resultaat behalen is daarbij het doel.