Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de door OrangeVision B.V. (hierna ‘OrangeVision’), gevestigd te 7231 NL Warnsveld aan De Gaikhorst 70 en ingeschreven bij de KvK met nummer 08082621, geëxploiteerde website www.orangevision.nl en www.orangevision.eu

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aanwezige informatie te benutten, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt met maximale zorg en aandacht samengesteld door OrangeVision. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of achterhaald is. OrangeVision aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Websites van derden

Verwijzingen naar websites die niet door OrangeVision worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Deze disclaimer en OrangeVision’s privacyverklaring en cookiebeleid zijn niet van toepassing op de websites van derden, ook in het geval deze door middel van (social media)buttons of links met onze website verbonden zijn. OrangeVision staat niet in voor de inhoud van websites van derden en/of het functioneren daarvan, inclusief hun privacy- en cookiebeleid.

Rechten

OrangeVision behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteurs- en merkrechten, portretrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website www.orangevision.nl en www.orangevision.eu  staat. Daaronder vallen onder meer teksten, afbeeldingen, video’s en documenten. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website.

Het is niet toegestaan om de site, of gedeelten daarvan, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen, in welke vorm dan ook, zonder hiertoe uitdrukkelijk toestemming te hebben verkregen van OrangeVision. U hoeft geen toestemming te vragen voor het downloaden of afdrukken van de informatie op de website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Wijzigingen

OrangeVision behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.