ERP procesmanagement

ERP invoeren is een complex proces. Om alle processen binnen uw bedrijf te ondersteunen met software, is een goede taakverdeling van belang. Een goed begin is dan te weten welke ERP-programma’s er bestaan en de software te kiezen die het best bij uw onderneming past. Dit vergt tijd en voorkennis, want u wilt natuurlijk direct het juiste ERP integreren. OrangeVision heeft door de jaren heen tal van ondernemingen begeleid bij de keuze voor een ERP-pakket of het vlottrekken van een vastgelopen implementatie. Vanzelfsprekend bekijken wij dergelijke opdrachten altijd door de ogen van uw onderneming, u moet namelijk na de implementatie verder met het programma. U raadt het al, de aanbieders van ERP-programma’s doen er alles aan om juist hun software te kiezen, terwijl het niet per se past bij uw organisatie.

shutterstock_581561710

ERP procesmanagement door OrangeVision

Wij van OrangeVision prikken moeiteloos door de wervende taal van ERP-leveranciers heen. Dit doen wij door enkel te kijken naar de werkwijze van het ERP-systeem en de functionaliteiten die voor u van toepassing zijn. Wij starten een traject om tot de juiste ERP te komen dan ook altijd met een grondige analyse van het logistiek concept van uw bedrijf. Hierbij brengen wij de fysieke stromen en de besturingsinformatie duidelijk in kaart. Op basis van deze analyse kunnen de eisen en wensen aan het nieuwe informatiesysteem worden vastgesteld. Wat ga je als eerste doen en wat komt bij een volgende optimalisatiefase aan de orde? Op basis van de gemaakte inventarisatie maken onze professionals een gerichte selectie van pakketten. Wel zo’n vertrouwd gevoel.

Tijdens de implementatiefase vervullen wij desgewenst de rol van interne projectmanager. Wij bewaken het plan, leveren inhoudelijke input en begeleiden uw medewerkers. Het doel? Een geslaagde implementatie neerzetten. Dit betekent dus ook het oplossen van mogelijke knelpunten en wellicht net zo belangrijk, het enthousiasme onder uw medewerkers bewaren. En als we het toch over planning hebben, onze ervaring leert dat een gemiddeld ERP-traject vanaf voorbereiding tot en met de oplevering een periode van 12 - 18 maand omvat.

Wij begeleiden bij de onderhandelings- en contractfase; heldere afspraken op basis van een realistische planning vormen de basis voor een succesvolle implementatie. Daarbij moeten de risico’s evenwichtig over de partijen worden verdeeld. Bij selectie van nieuwe software wordt de ROI (Return on Investment) nogal eens vergeten. Samen met uw mensen onderzoeken wij welke voordelen de ERP-implementatie kan opleveren; groei van omzet, beter beheer van processen en vergroting van klanttevredenheid en besparing op de uitvoeringskosten. Uiteindelijk zal dit allemaal effect hebben op de EBITDA. Als er geen positieve ROI (Return on Investment) is te berekenen moet worden bekeken waarom dan wel een nieuw informatiesysteem nodig is.

shutterstock_457517419

Operational exellence

Strenge markteisen die zich intern moeten vertalen in eisen ten aanzien van kostprijs, productiviteit, kwaliteit, flexibiliteit en snelheid. Klanten willen sneller en beter geïnformeerd worden en tegen steeds lagere prijzen duurzame producten kopen. Het komt u als ondernemer vast bekend voor. ‘Operational exellence’ is dan ook een term die steeds vaker voorbijkomt in het bedrijfsleven. Wij kunnen u helpen dit ook te realiseren. Wij beoordelen de operationele prestatie en de mogelijkheden tot operationele verbetering binnen uw onderneming op basis van bewezen methodieken. Dit doen wij natuurlijk altijd in samenspraak met uw mensen, want zij kennen uw klanten en processen als geen ander. Door goed te kijken naar de mogelijkheden tot digitalisering vermijden we onnodige kosten. Op basis van analyse en workshops stellen we doelen, formuleren we kritische prestatie indicatoren (kpi’s) en ontwikkelen we een werkwijze om het resultaat te borgen.

Servicemanagement

OrangeVision heeft veel ervaring met het opzetten, inrichten en beoordelen van aftersales serviceprocessen. Dit kan mobiele service betreffen in een B2C omgeving (bijvoorbeeld voor witgoed) of in een B2B omgeving (service aan professionele apparaten) of het verwerken en zoveel mogelijk recyclen van retourstromen van producten met een lagere kostprijswaarde. In steeds meer marktsegmenten blijkt dat service van een kostenpost kan transformeren naar een businessmodel dat waarde toevoegt aan de producten en activiteiten van de onderneming. Wij zien service dan ook als een onderdeel van de businessstrategie.

 

Ontwikkelen van managementinformatie en kpi’s

Managementinformatie en kpi’s. Het zijn handige tools, die ogenschijnlijk simpel zijn. Toch kan het opstellen hiervan behoorlijk wat voeten in aarde hebben. Daarom helpt OrangeVision leidinggevenden en managers om gerichte stuurinformatie te ontwikkelen. Hierbij maken wij vanuit de strategische organisatiedoelen de vertaalslag naar operationele doelen. Zo zijn ze direct toepasbaar op de werkvloer. De verantwoordelijken van de kpi’s krijgen vervolgens tijdens workshops de kans om invloed uit te oefenen op de meetbare indicatoren. Zo kunt u als organisatie tijdig bijsturen om de klant op tijd, tegen de optimale kosten de juiste kwaliteit te leveren.