Business scans

Hoe staat uw onderneming ervoor? Niet vreemd dat u daar niet direct een gedetailleerd antwoord op hebt. Veel ondernemers nemen weinig tijd om stil te staan bij het overzicht in de actuele bedrijfssituatie. Zonde, want met goed overzicht kunnen kansen worden gepakt en valkuilen worden vermeden. Juist hierom biedt OrangeVision business scans aan. Door middel van een business scan krijgt u in korte tijd een helder overzicht van uw huidige bedrijfssituatie. Een business scan omvat onder andere interviews, analyse van (operationele en financiële) cijfers en onderzoek van documenten en processen per thema. Op die manier worden de hete hangijzers binnen uw organisatie gemakkelijk gefilterd. Waar zitten eventuele knelpunten? Wat is de oorzaak van deze knelpunten? Hoe komt u tot een oplossing? Weg met de dikke dossiers en oneindige bestanden. De uitkomsten worden krachtig vormgegeven in een beknopte en duidelijke presentatie. Die kunt u direct gebruiken om uw managementteam op de hoogte te stellen van de actuele status. Zijn jullie klaar voor ‘the next step’ of zijn er eerst nog wat brandjes te blussen? Na een business scan van OrangeVision is beslissingen nemen een stuk makkelijker. Natuurlijk kunt u hierbij vertrouwen op het passend advies van de professionals van OrangeVision.

shutterstock_624270821

Uw organisatie doorgelicht

De winst uit uw onderneming groeit en u heeft steeds meer productieruimte of kantoorpanden nodig. Toch is het van belang dat u weet waar mogelijke verbeterpunten zitten. In welke branche u ook werkt, enkele vragen spelen bij iedere organisatie. Hoe is mijn huidige financiële situatie? Hoe functioneert het management? Zijn de huidige processen nog functioneel? En hoe verlopen interne en externe samenwerkingen? Fijn als u hier inzicht in heeft. Zeker wanneer u op het punt staat om een bedrijf over te nemen of ter overname af te staan, als u stagnatie ervaart of knelpunten ziet bij de uitvoering van plannen. Groeimogelijkheden verkennen? Ook dan is het goed om antwoord te hebben op deze vragen. Wij van OrangeVision kijken naar de feiten en omstandigheden en proberen zo het realiteitsgehalte van uw plannen te vergroten. De uitkomsten van onze analyse en bevindingen kunnen de aanzet vormen voor het in gang zetten van verandering.

Analyseren en optimaliseren werkkapitaal

Het werkkapitaal maakt bij veel bedrijven een groot deel uit van het balanstotaal. Het is dus van belang om dit onderdeel eens goed te analyseren en waar nodig te optimaliseren. De voorraad en de debiteuren/crediteuren kunnen bijvoorbeeld op basis van een grondige analyse worden gereduceerd, weten wij uit ervaring. Risico’s worden op die manier verminderd, de beschikbaarheid van financiën vergroot. Een dergelijke analyse kan voor een groot deel worden gemaakt op basis van data uit uw ERP-systeem. Daarnaast onderzoeken wij indien gewenst de structuur van de samenwerking binnen de supply chain en de mogelijkheden tot verbetering. De doorlooptijd voor het behalen van werkkapitaalreducties ligt meestal tussen de 3-12 maanden. Dat betekent concreet resultaat op korte termijn!

Beoordelen en doorrekenen van bedrijfsplannen

Investeringsplannen, het betreden van nieuwe marktsegmenten, outsourcing van activiteiten of kostenreductieplannen kunnen om een second opinion vragen. Wij kijken op een nuchtere manier naar uw plannen en halen de ‘franje’ eraf. Daardoor ontstaat een beter inzicht in het realiteitsgehalte van een plan. Zo ondersteunen wij de bedrijfsleiding bij het nemen van beslissingen en wordt de uitvoering beter geborgd.

Interne controle en administratieve organisatie

Administratieve organisatie en interne controle vormen de ruggengraat van het financiële beheer van uw onderneming. Door het gebruik van moderne IT-systemen is niet altijd meer zichtbaar hoe administratieve stromen lopen en hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Ook kan het voorkomen veel gegevens verwerkt worden in lokale Excel bestanden, buiten de formele applicaties om. Hoe blijft deze informatie dan betrouwbaar en hoe voorkomt u dat te veel beschikkingsmacht bij een persoon ligt? Vertrouwen is goed, controle is beter. OrangeVision brengt kritische punten in uw administratieve systeem daarom doeltreffend in kaart. Ook hebben wij veel ervaring met het ontwikkelen van kostprijssystematiek en de analyse van de resultaten van bedrijfsonderdelen. Taken die door drukte op de financiële administratie niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Onze inspanning is er mede op gericht om uw mensen te trainen op basis van de door ons ontwikkelde modellen. Inzicht voor een beter resultaat!