Hoe werken wij

Hoe wij dit realiseren? Door de organisatie, processen en feiten te analyseren en door pragmatisch en transparant te werken. Zo analyseren wij een concrete situatie op basis van een duidelijke opdracht. Wij bepalen ons advies over de vervolgaanpak naar aanleiding van deze analyse. Als het gaat om bedrijfsadvies begeleiden wij uw mensen vervolgens bij het doorvoeren van de veranderingen. Bij interim management geven wij gedurende een afgebakende periode leiding aan een veranderingsproces of een project. Hiervoor werken onze professionals nauw samen met uw mensen. Onze drive? Ondernemers en ondernemingen helpen om beter te worden. Wij zijn ervan overtuigd dat er drie zaken zijn die het zakelijk succes bepalen: groei van omzet en marge, rendement op geïnvesteerd vermogen en een positieve cashflow. Dit zijn de pijlers voor het creëren van commerciële en financiële waarde en daardoor duurzaamheid van de onderneming.

Transparant en meetbaar

Wij kijken naar de feiten en maken analyses van de commerciële, financiële en operationele cijfers. We beoordelen de effectiviteit en efficiency van de inrichting en opzet van de organisatie(structuur) en de belangrijkste processen. Zo proberen we samenhang te ontdekken en trends bloot te leggen. Onze aanpak is transparant en gericht op meetbaar resultaat.

Naast de cijfermatige kant leert onze ervaring dat het uitvoeren en beheersen van bedrijfsprocessen de sleutel vormt tot duurzaam resultaat. Op basis van strategische analyse worden keuzes gemaakt voor product- en marktsegmenten, niets anders dan de uitvoering en prestatie bepaald of uw klanten terugkomen. Wij betrekken in ons onderzoek dan ook altijd uw mensen en beoordelen de wijze waarop er wordt samengewerkt. Teamwerk is volgens ons altijd een voorwaarde voor een effectief proces.

Pragmatisch en efficiënt

Onze werkwijze kenmerkt zich door pragmatisch en efficiënt. We willen altijd in gesprek met uw mensen om een goed beeld te krijgen van wat er speelt binnen uw organisatie. We maken dan ook gebruik van de data die u binnen uw onderneming beschikbaar zijn, eventueel bewerken wij deze om er meer uit te halen. Daarbij zijn we kritisch over grote groeiverwachtingen. We schetsen een realistisch beeld door de franje eraf te halen. Zo nodig betrekken we hierbij externe gegevens en maken we vergelijkingen.

Concreet plan van aanpak

Doordat wij ons bij de analyses baseren op feiten ontstaat herkenbaarheid en een eerste stap tot acceptatie bij uw mensen van noodzakelijke verandering. Open zijn is onze natuur; wij draaien niet om de feiten heen maar zeggen wat we vinden van uw situatie of plan. Onze rapportage is helder en krachtig met een concreet plan van aanpak. Kortom, onze aanpak is transparant, pragmatisch en doelgericht.